TEGANGAN AC MASUK 80V - 300V
 
Digital-AC-Voltmeter2.jpeg